Hem

Välkommen till Vassunda Bygdegård!

Vi erbjuder en fin samlingsplats att hyra utanför Knivsta, nära till Arlanda,Uppsala och Stockholm. Verksamheten bedrivs av den idéella organisationen Vassunda Bygdegårdsförening - som alltid välkomnar att fler medlemmar hjälps åt i arbetet med att hålla bygden levande och ordna trevliga arrangemang som gör Bygdegården till en trevlig mötesplats.
Vi finns också på Facebook, gå gärna in och gilla. Klicka här

Restriktionerna tas bort

När nu restriktionerna för att mötas och umgås, fira högtidsdagar, ta del av scenkonst tas bort vill vi uppmana er att även fortsättningsvis jobba med att erbjuda en trygg och välkomnande miljö för era besökare. Många har inte deltagit i fysiska möten eller kulturaktiviteter på ett och ett halvt år och era ansträngningar kommer upplevas som positiva och omtänksamma. Var rädda om varandra!

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:
www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/september/det-har-galler-kring-covid-19-fran-29-september


Att besöka ett arrangemang

Från och med 29 september har Folkhälsomyndigheten inte längre några föreskrifter, allmänna råd eller andra rekommendationer som begränsar möjligheten att ta emot gäster på restaurang eller styr antalet deltagare på olika evenemang, till exempel konserter.

Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra.

För dig som är vuxen och kan vaccinera dig, men ännu inte gjort det, gäller rekommendationen att hålla avstånd till andra. Undvik särskilt nära kontakt med personer i riskgrupp eller personer som är 70 år och äldre.


Om du planerar en privat sammankomst

Det finns inte längre några rekommendationer för barn och fullvaccinerade vuxna om att endast umgås i den nära kretsen och undvika större fester.

Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma och undvika att träffa andra. Barn från sex år och vuxna bör också testa sig om de får symtom.

För dig som är vuxen och kan vaccinera dig men ännu inte gjort det gäller rekommendationen att hålla avstånd till andra. Undvik särskilt nära kontakt med personer i riskgrupp eller personer som är 70 år och äldre.

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19 från och med den 29 september 2021


I dessa allmänna råd ges rekommendationer till enskilda för att förhindra spridning och smitta av covid-19.

Bestämmelser om var och ens skyldighet att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk finns i 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168).

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:


  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Läs mer

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2021:68)

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:67)


Stanna hemma vid symtom

Var uppmärksam på symtom. Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika att träffa andra.

Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Barn som är yngre än sex år behöver inte testa sig.

Om du inte är vaccinerad

Du som är vuxen och inte är vaccinerad bör vara extra noga för att skydda dig själv och andra mot att smittas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt, och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester

 

På gång


Händelser

INOMHUSBOULE: Är du intresserad av att hjälpa till, kontakta Sune 070-56 87 448