Hem

Ni är välkoma att boka bygdegården för olika evenemang upp till 50 personer enligt Folkhälsomyndigheten.


PRYLMARKNAD

Söndagen den  12/9 kl 11-15.

För bokning av bord kontakta Cattis på telefonnummer: 070-333 34 54

Enligt folkhälsomyndighetens hemsida 2021-07-27 så det vara inomhusarrangemang utan sittplatster 50 deltagare. 

Välkommen till Vassunda Bygdegård!

Vi erbjuder en fin samlingsplats att hyra utanför Knivsta, nära till Arlanda,Uppsala och Stockholm. Verksamheten bedrivs av den idéella organisationen Vassunda Bygdegårdsförening - som alltid välkomnar att fler medlemmar hjälps åt i arbetet med att hålla bygden levande och ordna trevliga arrangemang som gör Bygdegården till en trevlig mötesplats.
Vi finns också på Facebook, gå gärna in och gilla. Klicka här

På gång


Händelser

PRYLMARKNAD

Söndagen den  12/9 kl 11-15.

För bokning av bord kontakta Cattis på telefonnummer: 070-333 34 54
Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund ger föreningen fortlöpande information om hur vi ska arbeta utifrån information kopplat till covid-19. Från 8 januari gäller Sveriges PANDEMILAG.

Under fredagen 8 januari röstades en ny pandemilag igenom av Sveriges riksdag. Lagen gäller från 10 januari till 30 september 2021 och innebär fler smittskyddsåtgärder samt begränsningar för privatpersoner och verksamheter.

Vad gäller?
Tillsvidare gäller begränsning av antalet personer till max 8 personer vid allmänna tillställningar och privata sammankomster. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning med fler än 8 personer närvarande. För den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan straff bli böter eller fängelse i högst 6 månader.

I lagen tydliggörs ansvaret för den som hyr ut en lokal vid privata sammankomster eller offentliga tillställningar. Det innebär att förfrågningar som innebär brott mot lagen ska avböjas. Om verksamheten inte följer lagen kan vite utgå eller vid allvarliga lägen tvingas att stänga ner. För den som hyr ut sin lokal är det därför viktigt att det finns ett avtal med den som hyr och att det framgår i avtalet att överenskommelsen är att uthyrningen sker inom lagen.

Vi kan inte hyra ut till någon verksamhet med fler än 8 deltagare. Planerar du hyra för fest långt fram i tiden får du höra av dig så berättar vi.

 

Info hämtad från Bygdegårdsföreningarnas hemsida.


Enligt folkhälsomyndighetens hemsida 2021-07-27 så det vara inomhusarrangemang utan sittplatster 50 deltagare.